تحصيلات: 
* کارشناسی فیزیک نظری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آمل. 1381-1385
* ارشد فيزيك ذرات بنيادي و نظريه‌ي ميدان‌ها، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز. 1387-1390

* ارشد اخترفیزیک، فررارا، از 2019

موضوع‌های تخصصی مورد علاقه: 
* Particle Cosmology (Baryogenesis, Dark Matter, Matter anti Matter Asymmetry, cosmic magnetic field, QCD phase of the universe)
* Astrophysics (MHD, Astrophysical Neutrinos, Astrophysical Plasma, Galactic High Energy Bursts)
* Foundations of Quantum Mechanics and Non-commutative generalization
* Inflationary universe and General Relativity

مقالات چاپ شده:
الف. تخصصي:
۱. اثر اختلالي فضا- زمان ناجابه‌جا در چاه پتانسيل گرانشي (كنفرانس منطقه‌اي دانشگاه آزاد)
۲. نقد و تحليل كتاب اصلي مكانيك كوانتمي مرزباخر
۳. نقد كتاب اصلي مباني نجوم مايكل سيدز- سايت رصدگاه
۴. ZHR بدون نياز به عوامل خطاي مرسوم (اخترشناسي)
۵. نقد و تحليل كتاب در آسمان اثر ارسطو
۶. مجموعه مقالات خبرنامه‌ي فيزيك بخش ذرات بنيادي سال 1387
۷. مسابقات المپياد فيزيك – سايت رشد بخش المپياد فيزيك (از سال 1386 تاكنون)
۸. مجموعه مقالات فيزيك- زنگ تفريح فيزيك در سايت رشد بخش المپياد فيزيك (از سال 1386 تاكنون-160 مقاله)
۹. ذرات زير اتمي – سه مقاله (وبلاگ ذرات بنيادي تهران مركز)
۱۰. ساختار مقاله‌ي علمي – کافه نجوم

۱۱. نقد کتاب نجوم و اخترفیزیک مقدماتی جلد ۱ و ۲، ۱۳۸۸

ب. عام در رسانه‌های دیگر:
۱. علم و زيبايي- ايزاك آسيموف، جشن كتاب شماره‌ي دوم سال 1386
۲. خوشه‌ي پروين (مجله‌ي نجوم 155)
۳. كهكشان آندرومدا (مجله‌ي نجوم 165)
۴. معرفي كتاب اتمهاي سكوت، (سايت رصدگاه)
۵. نجوم آماتوري در ايران (سايت رصدگاه)
۶. اختروش‌ها (سايت دايره‌المعارف فيزيك- فيزيكدان)
۷. معرفي و نقد كتاب درآسمان- ارسطو، نشر هرمس
۸. بيش از ۴۵۰ مقاله فيزيك و نجوم در سايت رشد المپيادهاي علمي (1386 تاكنون)
۹. مثلثات كروي (دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال)
۱۰. رصد درون شهري (1) – سايت آسمان شب ايران
۱۱. رصد درون شهري (2) – سايت آسمان شب ايران

۱۲. رصدخانۀ هابیت‌ها، سایت رصدگاه، ۱۳۹۲

۱۳. من آسیموف، معرفی کتاب خودزندگینامه ایزاک آسیموف، ۱۳۸۸

۱۴. کارل ساگان، مجلۀ آسمان‌نما، ۱۳۹۴

۱۵. علم و شبه‌علم: بیگانگان فضایی؛ دروغ یا واقعیت، مجلۀ آسمان‌نما، ۱۳۹۴

۱۶. شتابدهنده‌های خطی، مجلۀ آسمان‌نما، ۱۳۹۵

سخنراني‌ها و كارگاه‌هاي ارائه شده:
1. نجوم كروي (مدعو: دانشگاه آزاد تهران شمال)- 1386
2. خورشيد نزديك‌ترين ستاره (مدعو:دانشگاه آزاد واحد آيت … آملي)- 1386
3. اثر اختلالي فضا – زمان ناجابه‌جا در چاه پتانسيل گرانشي (دانشگاه تهران و انجمن فيزيك ايران:‌ كنفرانس ملي گرانش و كيهان‌شناسي-1386)
4. كارگاه ساعت‌هاي آفتابي :‌پژوهشكده رازي (1386)
5. اصل عدم قطعيت هايزنبرگ (آيت‌‌ا…آملي)-1384
6. سياه‌چاله‌ها (آيت‌‌ا…آملي)-1384
7. مجموعه 10 سخنراني نجوم (خورشيد- نقشه‌هاي آسمان- رصد آسمان- اختر فيزيك-كيهان‌شناسي-نسبيت عام)- (آيت‌‌ا…آملي)-1383
8. اصل كم‌ترين كنش (دانشگاه آزاد اسلامي آيت‌‌ا…آملي)- 1383
9. ماده ضد ماده (باشگاه ستاره شناسي انديشه- سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران) – 1381
10. كيهان‌شناسي نوين (باشگاه ستاره شناسي انديشه- سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران) – 1381
11. ستارگان: تولد تا مرگ (روز نجوم- – سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران)- 1387
12. دوره‌ي توپولوژي – ذرات و نسبيت عام (دانشگاه آزاد اسلامي- واحد تهران مركز)- 1389
13. انرژي‌هاي تجديد پذير – (دانشگاه آزاد اسلامي آيت‌ا…آملي)- 1384
14. پلاسماي فضايي و شفق‌هاي قطبي– (دانشگاه آزاد اسلامي آيت‌ا…آملي) – 1384
15. همجوشي‌هسته‌اي (سخنران همكار) – (دانشگاه آزاد اسلامي آيت‌ا…آملي)– 1384
16. آزمايش پراكندگي ديويسون –كرمر– (دانشگاه آزاد اسلامي آيت‌ا…آملي)- 1385
17. ابعاد عالم – (پژوهشكده صدرا- آموزش و پرورش)- 1389
18. پايه‌هاي مكانيك كوانتمي-1385 – (دانشگاه آزاد اسلامي آيت‌ا…آملي)
19. هندسه ناجابه‌جايي و ثابت مؤثر پلانك (مقاله‌نامه كنفرانس منطقه‌‌اي دانشگاه آزاد اسلامي مازندران)
20. مدل پارتون – 1388 (دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز)
21. تحليل فيلم مستند فيلم The Universe (ذرات بنيادي و كيهان‌شناسي: ماده و انرژي تاريك)- 1388 تهران مركز
22. مراحل توليد كتاب‌هاي نجومي- باشگاه نجوم تهران اسفند 1390
23. کیهانشناسی نوین و چالش ها، باشگاه نجوم تهران، برج میلاد، ۱۳۹۱
24. علم و تخیل، باشگاه نجوم تهران، برج میلاد، ۱۳۹۲
25. آشنایی با نسبیت خاص و عام، بنیاد ملی نخبگان، ۱۳۹۲، سمنان و گرگان
26. آشنایی با کیهانشناسی نوین، بنیاد ملی نخبگان، ۱۳۹۲، سمنان و گرگان
27. آشنایی با فیزیک ذرات، بنیاد ملی نخبگان، ۱۳۹۲، سمنان و گرگان
28. آشنایی با چالشهای نوین فیزیک نظری (جلسه رونمایی کتابهای باشگاه دانش پژوهان جوان)، نمایشگاه کتاب تهران، ۱۳۹۴
29. رونمایی و جشن ده سالگی کتاب فراگیری فعال نجوم، شهرکتاب شیراز، فروردین ۱۳۹۵
30. همایش نجوم و رونمایی کتابهای مبانی نجوم جلد ۱ و ۲، مرکز علوم و ستاره شناسی تهران، اردیبهشت ۱۳۹۵

31. دوره نجوم انجمن نجوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر، (نسبیت خاص و عام، کیهانشناسی، ذرات بنیادی). مرداد ۱۳۹۶

سوابق اجرائي و عضويت:
1. عضو هيئت مؤسس انجمن فيزيك دانشگاه آزاد اسلامي واحد آيت ا…آملي (تأييديه 1383)
2. دبير انجمن فيزيك دانشگاه آزاد اسلامي آيت ا…آملي (1383 تا 1385)
3. عضو هيئت مديره انجمن فيزيك دانشگاه آزاد اسلامي از سال 1383 تا 1386
4. عضو هيئت اجرايي و مديريت روز نجوم در منطقه با محوريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد آيت ا…آملي-1384
5. عضو هيئت برگزاري مجموعه سخنراني‌هاي تخصصي گرايشهاي فيزيك 1385
6. همكاري و نماينده ي انجمن فيزيك ايران در دانشگاه آزاد اسلامي واحد آيت‌ا…آملي – 1383 تا 1386
7. هيئت برگزار كننده برنامه هاي باشگاه ستاره شناسي انديشه از سال 1380 تا 1383
8. مدير بخش كتابهاي نجومي سايت رصدگاه از سال 1386 تاكنون
9. مدير و مشاور المپياد فيزيك و نجوم سايت رشد (شبکه ملی مدارس) از سال 1386 تا 1395
10. عضو انجمن فيزيك ايران از سال 1381
11. عضو باشگاه پژوهشگران جوان از سال 1387 تا 1390
12. عضو گروه ستاره شناسي انديشه 1380 تا 1383
13. دبير وبلاگ گروه ذرات بنيادي تهران مركز از سال 1387
14. مشاوره‌ي تحصيلي و علمي ( دانش‌آموزي و دانشجويي سايت رشد (شبکه ملی مدارس)- المپياد فيزيك- بخش مشاوره و پرسش و پاسخ علمي)
15. ویراستار ارشد و مدیر پروژه تامین محتوای سایت رشد (شبکه ملی مدارس) تا 1395

سوابق پژوهشي و همكاري علمي و آموزشي:
1. بخش المپياد فيزيك رشد از سال 1386تاكنون
2. مكانيك كوانتمي (دستيار و كلاسهاي حل تمرين استاد)- 1385
3. زبان تخصصي (دستيار استاد) – 1384
4. هندسه ناجابه‌جايي و مكانيك كوانتمي (زير نظر دكتر جعفر صادقي استاد دانشگاه مازندران و آيت‌ا… آملي و مشاوره پرفسور برتولامي استاد دانشگاه ليسبون پرتغال. پوستر: كنفرانس منطقه‌اي تهران-1386 و سخنراني:‌ كنفرانس منطقه اي مازندران،شروع دوبارة پژوهش مستقل از سال ۱۳۹۴ تاکنون )
5. نسبيت عام- دانشگاه آزاد اسلامي واحد آيت‌ا…آملي
6. توپولوژي و ذرات بنيادي (6 جلسه)- دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز
7. بررسي تابع ساختار مزون‌ها (زير نظر دكتر مهربان- استاد دانشگاه سمنان و تهران مركز)- دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز
8. اخترفيزيك (مدلهاي نسبيتي عالم)- باشگاه ستاره شناسي انديشه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد آيت‌ا…آملي
9. كيهان‌شناسي (انفجار بزرگ و مدل استاندارد ذرات)- باشگاه ستاره شناسي انديشه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد آيت‌ا…آملي و تهران مركز
10. اخترشناسي (رصدي و نظري)- باشگاه ستاره شناسي انديشه 81- 84 / دانشگاه آزاد اسلامي واحد آيت‌ا…آملي و تهران مركز 82-86
11. آموزش نجوم- باشگاه ستاره شناسي انديشه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد آيت‌ا…آملي و تهران مركز (81-86)
12. سايت آسمان شب ايران (83- 87)
13. سايت رصدگاه (86- تاكنون)
14. همكاري اجرايي با انجمن فيزيك واحد تهران مركز – 1387 تا 1390 (برگزار كننده نمايشگاه كتاب تخصصي فيزيك و نجوم با بيش از 110 عنوان كتاب- دبير بخش ذرات بنيادي خبرنامه فيزيك تهران مركز)
15. مشاور نشر كتابهاي تخصصي نجوم و فيزيك
16. شرکت صفر و یک، تامین محتوای سایت شبکه ملی مدارس (رشد) از سال ۱۳۸۶ تاکنون
17. تدریس دوره کیهانشناسی، با محوریت کتاب آندرو لیدل، المپیادهای فیزیک و نجوم، کشوری، دبیرستان مفید قیطریه، ۱۳۹۲
18. تدریس فیزیک (المپیاد)- دبیرستان ندای زهرا، میدان هروی، ۱۳۹۳

19. تدریس دوره کیهانشناسی، گروم نجوم دانشگاه امیرکبیر، تابستان 1396

20. ویراستار ارشد بخش نجوم نشر باشگاه دانش‌پژوهان از 1389

21. ویراستار ارشد بخش نجوم و اخترفیزیک نشر رمز، از 1398

كسب مقام‌هاي علمي و پژوهشي و بورسیه ها:
1. مقاله برگزيده فيزيك نظري: كنفرانس منطقه‌اي فيزيك مازندران دانشگاه آزاد اسلامي – 1384
2. پژوهشگر نمونه‌ي فيزيك دانشگاه آزاد اسلامي تهران مركز – 1388
3. بورسیه تمام، مدرسه پیشرفته CERN، مرکز مطالعات پیشرفته، دانشگاه نانیانگ، سنگاپور،فوریه/بهمن 2012/۱۳۹۱
4. بورسیه تمام، مدرسه پیشرفته CERN، مرکز مطالعات پیشرفته، دانشگاه نانیانگ، سنگاپور،فوریه/بهمن 2015/۱۳۹۳
5. عضویت باشگاه دانش پژوهان دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹

كتاب‌هاي منتشر شده:
الف. ترجمه:‌
۱. فراگيري فعال نجوم، مايكل زيليك، دانشگاه نيومكزيكو، ۱۳۸۵، نشر كارنو، چاپ دوم ۱۳۸۹، نشر حامي / چاپ سوم (ویرایش جدید)، نشر باشگاه دانش‌پژوهان جوان ۱۳۹۴ و 1396، چاپ پنجم 1398، 1399 دوبار
۲. روشهاي برداري،‌آر.جي. كول، 1386، نشر آدنا- زبان تصوير/ چاپ جديد، باشگاه دانش‌پژوهان جوان، ۱۳۹۴، 1398، 1399 دوبار
۳. اطلس فشرده آسمان، ‌راجر سينات، 1389، مؤسسه آسمان شب – نشر حامي
۴. فرهنگ نجوم، چارلز اُ براس، دانشگاه شيكاگو، نشر حامي-1390
۵. كيهان‌شناسي، آندرو ليدل، نشر ماخ-باشگاه دانش‌پژوهان جوان، ۱۳۹۱، ۱۳۹۵، 1398، 1399 دوبار
۶. مبانی نجوم، کارتونن و همکاران، نشر باشگاه دانش‌پژوهان جوان، جلد دوم، ۱۳۹۵، 1398، 1399 دوبار

۷. اخترفیزیک نوین، بردلی کارول، دیل اوستلی، نشر باشگاه دانش‌پژوهان جوان-رمز 1398

۸. مبانی نجوم جلد دوم، کارتونن و دیگران، 1395، 1398، 1399 دوبار

ب. ويرايش:

۱. استاري نايت، مؤسسه آسمان شب، ۱۳۸۷
۲. نظريه‌ي همه چيز، استیون هاوكينگ، نشر بصیرت، ۱۳۸۹
۳. مبانی نجوم جلد اول، کارتونن و دیگران، ترجمة کامبیز خالقی و دیگران، ویراستار ارشد، ۱۳۹۴، 1389، 1399

ج. تأليف:
۱. پايان‌نامه دوره ليسانس به زبان انگليسي. زير نظر دكتر جعفر صادقي (هندسه‌ ناجابه‌جايي و مكانيك كوانتمي:Noncommutative Geometry and Quantum Mechanics)- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آمل، ۱۳۸۶
۲. رساله ارشد: در حال آماده سازي (تابع ساختار مزون‌ ها) :Mesons’ Structure Functions ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، ۱۳۹۰
۳. ستارگان ( زمان انتشار مشخص نیست)
۴. کهکشان‌ها ( زمان انتشار مشخص نیست)

عناوین مقالات و ارائه‌های منتشر شده:
۱ Gravitational Quantum Well and Noncommutative Geometry, IAU-Mazandaran Physics conference proceeding, 2005
۲ Effective plank constant in Non-Commutative Gravitational Quantum well,6th National conference proceeding, PSI, 2006
۳ Perturbation oscillations and Non-Commutative space momentum in Gravitational Quantum well, IAU International conference proceeding, Tehran, 2007

۴ Noncommutative Simple Harmonic Oscillator in Quantum Gravitational Well (این نسخه که لینک شده، به تقریب مجموعۀ سه مقالۀ بالاست.)

دوره‌ها و كنفرانس‌ها:
۱. كارگاه تقويم، دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد، ۱۳۸۱
۲. كارگاه كُنام (نجوم آماتوري)، دانشگاه تهران، ۱۳۸۱
۳. كنفرانس ملی كيهان‌شناسي، دانشگاه شريف، ۱۳۸۱
۴. كنفرانس منطقه اي مازندران (۵ دي ماه ۱۳۸۴)
۴. كارگاه كروموديناميك كوانتمي و تابع ساختار – مركز تحقيقات فيزيك نظري ۱۳۸۶
۶. كنفرانس فيزيك دانشگاه مازندران ۱۳۸۶
۷. كنفرانس ساليانه فيزيك ايران: دانشگاه شاهرود- ۱۳۸۶
۸. كنفرانس ملي گرانش و كيهان‌شناسي، دانشگاه تهران، ۱۳۸۶
۹. كنفرانس بين‌المللي دانشگاه آزاد تهران، دانشگاه ورامين، ۱۳۸۶
۱۰. كنفرانس ساليانه فيزيك ايران: دانشگاه ياسوج- ۱۳۸۷
۱۱. Second International Noncommutative School, IPM, 11-21 Apr, 2009
۱۲. Particle Physics, Cosmology and Quantum Mechanics conference, Honor of Murray Gell-Mann’s 80’s birthday, Nunyang university, Singapore, 24-27 Feb, 2010
۱۳. International conference on ” Gravity and Cosmology” In Luxor, Egypt from 6th to 10th February 2011
۱۴. اولین كنفرانس ملي فیزیك ذرات بنیادی، دانشگاه يزد، ۶ و ۷ بهمن ۱۳۸۹
۱۵. کنفرانس میراث علمی و فلسفی خواجه نصیر الدین توسی، مرکز همایش‌های کتابخانه ملی ایران، ۱۳۸۹
۱۵. First Particle Physics and Cosmology School, IAS-CERN, 2012, Singapore, 6 Jan to 31 Jan
۱۶. IPM International School and Workshop on Particle physics: Neutrino Physics and Astrophysics, September 26-October 1, 2012, Tehran, Iran.
۱۷. One day casual meeting on NCG and Physics, (organized by Prof. Khalkhali (western Ontario), Dr. Sheikh Jabbari (IPM, Tehran), IPM, 23 December,2012
۱۸. 3rd national Particles and fields Conference of Iran, IPM and PSI 27-28 Jan ,2013
۱۹. National Conference on Gravity and Cosmology, Beheshti University, Tehran Iran, 30-31 Jan, 2013
۲۰. Plank Day, One day meeting on Plank new results on CMB, IPM, 2 May, 2013
۲۱. IPM international school and workshop on Particle Physics (IPP13): Flavor physics and dark matter: School of Physics, IPM, Tehran, Iran, 4-6 May, 2013
۲۲. Conference in honor of 90th birthday of Freeman Dyson, 26-29 August 2013, IAS-NTU, Singapore
۲۳. 3rd CMB data analyzing Workshop, Alborz cosmic observatory-Sharif University-AmirKabir university, 9-11 September 2013, Tehran, Iran.
۲۴. The 2nd IPM Meeting on LHC Physics, Institute for Research in Fundamental Sciences(IPM), October 7-12, 2013
۲۵. Conference on Recent Progress in Foundations of Physics (FPhy13), School of Physics, IPM, Tehran, Iran, 6-7 November, 2013
۲۶. 4th National Conference of Iran on Particle Physics and Fields, 22-23 Jan 2014, Azad University Tehran Central Branch
۲۷. National Conference of Iran on Cosmology and Gravity, 29-30 Jan 2014, Tehran University
۲۸. Annual Conference of History of Science, Tehran, 24 Feb 2014
۲۹. Topical meeting on Early Universe Cosmology: Early Universe: from theory to observations, School of Astronomy, IPM, April 23, 2014
۳۰. IPM school and workshop on Particle Physics (IPP14): Leptogenesis and dark matter, 21 September, 2014.
۳۱. on QCD and QGP: Institute for Research in Fundamental Sciences(IPM), September 29- October 1, 2014
۳۲. on Gravitation and Cosmology, Physics society of Iran (PSI)-Beheshti university, 19-20 Nov 2014.
۳۳. National Conference of Iran on Cosmology and Gravity, PSI – Sharif University, 21-22 Jan, 2015
۳۴. 2ndIAS-CERN School on Particle Physics and Cosmology, NTU, Singapore, 2-6 Jan, 2015
۳۵. International conference on Massive Neutrinos, NTU, Singapore,9-13 Feb, 2015

۳۶. 23rd IPM Physics Spring Conference: Tehran, Iran, May 18-19, 2016

۳۷. Eighth International Workshop DICE2016, Castello Pasquini/Castiglioncello (Tuscany), September 12-16, 2016
Space-time – Matter – Quantum Mechanics

۳۸. اولین کارگاه دو روز با ذرات بنیادی، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۰ و ۱۱ آبان ۱۳۹۶

39. H0 Day, one day meeting on Hubble constant, Astronomy department, Cosmology Group, June 11, 2019

40. Gravitioanal Lensing workshop, Massimo Meneghetti, 24-26 Sep., 2019

41. Galactic constraints on fermionic dark matter, 28 Nov, 2019

فعالیت‌های ترویجی:

 1. دوره‌ها و سخنرانی‌ها، خبرنامه مقدماتی نجوم، باشگاه ستاره‌شناسی اندیشه 1380-1383
 2. دوره‌های نجوم وفیزیک پایه، سخنرانی و اجرای کنفرانس‌ منطقه ای و گارگاه های فیزیک توسط اساتید مدعو و مقیم، خبرنامه و برگزاری کتاب نمایشگاه دانشگاه آزاد 1382- 1386
 3. باشگاه نجوم تهران، سخنرانی‌های مختلف در حوزه‌های اخترشناسی، علم و شبهه علم، علم، ادبیات و حوزه نشر (1386- 1387- 1389)
 4. مجله نجوم
 5. سایت‌های نجوم آماتوری و اخترشناسی، پارس اسکای، آسمان شب، رشد (سازمان ملی مدارس: سردبیر فیزیک و نجوم و مدیر پروژه فعالیت‌های علمی رشد (1387-1395)
 6. سایت شخصی با محور ترویج و ادامه پروژه متوقف شده رشد در سایت شخصی (farhadzekavat.com)
 7. دوره‌های ترویجی و آشنایی دانش‌آموزان با علوم پایه، موسسه ینباید نخبگان، گرگان و شاهرود (1395-1396)
 8. جلسات رونمایی از کتاب‌های منتشر شده و سخنرانیهای ترویجی
 9. معرفی و عضویت دانشجویان فیزیک در انجمن فیزیک ایران از سال 1383 تا 1391 در دانشگاه آزاد دو واحد محل تحصیل
 10. سخنرانی‌ها، نمایشگاه کتاب، مدیریت اجرایی کارگاه‌های تخصصی و سخنرانی‌ها و دوره‌های انجمن دانشجویی فیزیک دانشگاه آزاد تهران مرکز
 11. ارتباط مستمر با انجمن‌های دانشجویی دانشگاه های دولتی و انجمن فیزیک ایران و تعریف برنامه های تریجی و دانشجویی بصورت تبادل دیدگاه (برگزار شده در دانشگاه های مختلف)
 12. مشاوره و ارتباط با انجمن فیزیک دانشگاه آزاد آمل از 1386 تا 1387
 13. عضو هیئت تحریره مجلات آنلاین و چاپی نجوم (ارجاع به بخش عضویت)
 14. سخنرانی‌ها و کارگاه‌های نجوم در رصدخانه مرکز علوم ستاره شناسی تهران، پژوهشکده‌های علمی دانش آموزی رسالت تهران، ورامین، فرهنگسراهای علوم، کاج، اندیشه (سیدخندان)، شهرکتاب شیراز