تحصیلات: 
* کارشناسی فیزیک نظری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آمل. ۱۳۸۱-۱۳۸۵
* ارشد فیزیک ذرات بنیادی و نظریه‌ی میدان‌ها، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز. ۱۳۸۷-۱۳۹۰

* ارشد اخترفیزیک، فررارا، از ۲۰۱۹

موضوع‌های تخصصی مورد علاقه: 
* Particle Cosmology (Baryogenesis, Dark Matter, Matter anti Matter Asymmetry, cosmic magnetic field, QCD phase of the universe)
* Astrophysics (MHD, Astrophysical Neutrinos, Astrophysical Plasma, Galactic High Energy Bursts)
* Foundations of Quantum Mechanics and Non-commutative generalization
* Inflationary universe and General Relativity

مقالات چاپ شده:
الف. تخصصی:
۱. اثر اختلالی فضا- زمان ناجابه‌جا در چاه پتانسیل گرانشی (کنفرانس منطقه‌ای دانشگاه آزاد)
۲. نقد و تحلیل کتاب اصلی مکانیک کوانتمی مرزباخر
۳. نقد کتاب اصلی مبانی نجوم مایکل سیدز- سایت رصدگاه
۴. ZHR بدون نیاز به عوامل خطای مرسوم (اخترشناسی)
۵. نقد و تحلیل کتاب در آسمان اثر ارسطو
۶. مجموعه مقالات خبرنامه‌ی فیزیک بخش ذرات بنیادی سال ۱۳۸۷
۷. مسابقات المپیاد فیزیک – سایت رشد بخش المپیاد فیزیک (از سال ۱۳۸۶ تاکنون)
۸. مجموعه مقالات فیزیک- زنگ تفریح فیزیک در سایت رشد بخش المپیاد فیزیک (از سال ۱۳۸۶ تاکنون-۱۶۰ مقاله)
۹. ذرات زیر اتمی – سه مقاله (وبلاگ ذرات بنیادی تهران مرکز)
۱۰. ساختار مقاله‌ی علمی – کافه نجوم

۱۱. نقد کتاب نجوم و اخترفیزیک مقدماتی جلد ۱ و ۲، ۱۳۸۸

ب. عام در رسانه‌های دیگر:
۱. علم و زیبایی- ایزاک آسیموف، جشن کتاب شماره‌ی دوم سال ۱۳۸۶
۲. خوشه‌ی پروین (مجله‌ی نجوم ۱۵۵)
۳. کهکشان آندرومدا (مجله‌ی نجوم ۱۶۵)
۴. معرفی کتاب اتمهای سکوت، (سایت رصدگاه)
۵. نجوم آماتوری در ایران (سایت رصدگاه)
۶. اختروش‌ها (سایت دایره‌المعارف فیزیک- فیزیکدان)
۷. معرفی و نقد کتاب درآسمان- ارسطو، نشر هرمس
۸. بیش از ۴۵۰ مقاله فیزیک و نجوم در سایت رشد المپیادهای علمی (۱۳۸۶ تاکنون)
۹. مثلثات کروی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال)
۱۰. رصد درون شهری (۱) – سایت آسمان شب ایران
۱۱. رصد درون شهری (۲) – سایت آسمان شب ایران

۱۲. رصدخانۀ هابیت‌ها، سایت رصدگاه، ۱۳۹۲

۱۳. من آسیموف، معرفی کتاب خودزندگینامه ایزاک آسیموف، ۱۳۸۸

۱۴. کارل ساگان، مجلۀ آسمان‌نما، ۱۳۹۴

۱۵. علم و شبه‌علم: بیگانگان فضایی؛ دروغ یا واقعیت، مجلۀ آسمان‌نما، ۱۳۹۴

۱۶. شتابدهنده‌های خطی، مجلۀ آسمان‌نما، ۱۳۹۵

سخنرانی‌ها و کارگاه‌های ارائه شده:
۱. نجوم کروی (مدعو: دانشگاه آزاد تهران شمال)- ۱۳۸۶
۲. خورشید نزدیک‌ترین ستاره (مدعو:دانشگاه آزاد واحد آیت … آملی)- ۱۳۸۶
۳. اثر اختلالی فضا – زمان ناجابه‌جا در چاه پتانسیل گرانشی (دانشگاه تهران و انجمن فیزیک ایران:‌ کنفرانس ملی گرانش و کیهان‌شناسی-۱۳۸۶)
۴. کارگاه ساعت‌های آفتابی :‌پژوهشکده رازی (۱۳۸۶)
۵. اصل عدم قطعیت هایزنبرگ (آیت‌‌ا…آملی)-۱۳۸۴
۶. سیاه‌چاله‌ها (آیت‌‌ا…آملی)-۱۳۸۴
۷. مجموعه ۱۰ سخنرانی نجوم (خورشید- نقشه‌های آسمان- رصد آسمان- اختر فیزیک-کیهان‌شناسی-نسبیت عام)- (آیت‌‌ا…آملی)-۱۳۸۳
۸. اصل کم‌ترین کنش (دانشگاه آزاد اسلامی آیت‌‌ا…آملی)- ۱۳۸۳
۹. ماده ضد ماده (باشگاه ستاره شناسی اندیشه- سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران) – ۱۳۸۱
۱۰. کیهان‌شناسی نوین (باشگاه ستاره شناسی اندیشه- سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران) – ۱۳۸۱
۱۱. ستارگان: تولد تا مرگ (روز نجوم- – سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)- ۱۳۸۷
۱۲. دوره‌ی توپولوژی – ذرات و نسبیت عام (دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران مرکز)- ۱۳۸۹
۱۳. انرژی‌های تجدید پذیر – (دانشگاه آزاد اسلامی آیت‌ا…آملی)- ۱۳۸۴
۱۴. پلاسمای فضایی و شفق‌های قطبی– (دانشگاه آزاد اسلامی آیت‌ا…آملی) – ۱۳۸۴
۱۵. همجوشی‌هسته‌ای (سخنران همکار) – (دانشگاه آزاد اسلامی آیت‌ا…آملی)– ۱۳۸۴
۱۶. آزمایش پراکندگی دیویسون –کرمر– (دانشگاه آزاد اسلامی آیت‌ا…آملی)- ۱۳۸۵
۱۷. ابعاد عالم – (پژوهشکده صدرا- آموزش و پرورش)- ۱۳۸۹
۱۸. پایه‌های مکانیک کوانتمی-۱۳۸۵ – (دانشگاه آزاد اسلامی آیت‌ا…آملی)
۱۹. هندسه ناجابه‌جایی و ثابت مؤثر پلانک (مقاله‌نامه کنفرانس منطقه‌‌ای دانشگاه آزاد اسلامی مازندران)
۲۰. مدل پارتون – ۱۳۸۸ (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز)
۲۱. تحلیل فیلم مستند فیلم The Universe (ذرات بنیادی و کیهان‌شناسی: ماده و انرژی تاریک)- ۱۳۸۸ تهران مرکز
۲۲. مراحل تولید کتاب‌های نجومی- باشگاه نجوم تهران اسفند ۱۳۹۰
۲۳. کیهانشناسی نوین و چالش ها، باشگاه نجوم تهران، برج میلاد، ۱۳۹۱
۲۴. علم و تخیل، باشگاه نجوم تهران، برج میلاد، ۱۳۹۲
۲۵. آشنایی با نسبیت خاص و عام، بنیاد ملی نخبگان، ۱۳۹۲، سمنان و گرگان
۲۶. آشنایی با کیهانشناسی نوین، بنیاد ملی نخبگان، ۱۳۹۲، سمنان و گرگان
۲۷. آشنایی با فیزیک ذرات، بنیاد ملی نخبگان، ۱۳۹۲، سمنان و گرگان
۲۸. آشنایی با چالشهای نوین فیزیک نظری (جلسه رونمایی کتابهای باشگاه دانش پژوهان جوان)، نمایشگاه کتاب تهران، ۱۳۹۴
۲۹. رونمایی و جشن ده سالگی کتاب فراگیری فعال نجوم، شهرکتاب شیراز، فروردین ۱۳۹۵
۳۰. همایش نجوم و رونمایی کتابهای مبانی نجوم جلد ۱ و ۲، مرکز علوم و ستاره شناسی تهران، اردیبهشت ۱۳۹۵

۳۱. دوره نجوم انجمن نجوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر، (نسبیت خاص و عام، کیهانشناسی، ذرات بنیادی). مرداد ۱۳۹۶

سوابق اجرائی و عضویت:
۱. عضو هیئت مؤسس انجمن فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا…آملی (تأییدیه ۱۳۸۳)
۲. دبیر انجمن فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی آیت ا…آملی (۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵)
۳. عضو هیئت مدیره انجمن فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶
۴. عضو هیئت اجرایی و مدیریت روز نجوم در منطقه با محوریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا…آملی-۱۳۸۴
۵. عضو هیئت برگزاری مجموعه سخنرانی‌های تخصصی گرایشهای فیزیک ۱۳۸۵
۶. همکاری و نماینده ی انجمن فیزیک ایران در دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت‌ا…آملی – ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶
۷. هیئت برگزار کننده برنامه های باشگاه ستاره شناسی اندیشه از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳
۸. مدیر بخش کتابهای نجومی سایت رصدگاه از سال ۱۳۸۶ تاکنون
۹. مدیر و مشاور المپیاد فیزیک و نجوم سایت رشد (شبکه ملی مدارس) از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۵
۱۰. عضو انجمن فیزیک ایران از سال ۱۳۸۱
۱۱. عضو باشگاه پژوهشگران جوان از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰
۱۲. عضو گروه ستاره شناسی اندیشه ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳
۱۳. دبیر وبلاگ گروه ذرات بنیادی تهران مرکز از سال ۱۳۸۷
۱۴. مشاوره‌ی تحصیلی و علمی ( دانش‌آموزی و دانشجویی سایت رشد (شبکه ملی مدارس)- المپیاد فیزیک- بخش مشاوره و پرسش و پاسخ علمی)
۱۵. ویراستار ارشد و مدیر پروژه تامین محتوای سایت رشد (شبکه ملی مدارس) تا ۱۳۹۵

سوابق پژوهشی و همکاری علمی و آموزشی:
۱. بخش المپیاد فیزیک رشد از سال ۱۳۸۶تاکنون
۲. مکانیک کوانتمی (دستیار و کلاسهای حل تمرین استاد)- ۱۳۸۵
۳. زبان تخصصی (دستیار استاد) – ۱۳۸۴
۴. هندسه ناجابه‌جایی و مکانیک کوانتمی (زیر نظر دکتر جعفر صادقی استاد دانشگاه مازندران و آیت‌ا… آملی و مشاوره پرفسور برتولامی استاد دانشگاه لیسبون پرتغال. پوستر: کنفرانس منطقه‌ای تهران-۱۳۸۶ و سخنرانی:‌ کنفرانس منطقه ای مازندران،شروع دوباره پژوهش مستقل از سال ۱۳۹۴ تاکنون )
۵. نسبیت عام- دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت‌ا…آملی
۶. توپولوژی و ذرات بنیادی (۶ جلسه)- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
۷. بررسی تابع ساختار مزون‌ها (زیر نظر دکتر مهربان- استاد دانشگاه سمنان و تهران مرکز)- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
۸. اخترفیزیک (مدلهای نسبیتی عالم)- باشگاه ستاره شناسی اندیشه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت‌ا…آملی
۹. کیهان‌شناسی (انفجار بزرگ و مدل استاندارد ذرات)- باشگاه ستاره شناسی اندیشه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت‌ا…آملی و تهران مرکز
۱۰. اخترشناسی (رصدی و نظری)- باشگاه ستاره شناسی اندیشه ۸۱- ۸۴ / دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت‌ا…آملی و تهران مرکز ۸۲-۸۶
۱۱. آموزش نجوم- باشگاه ستاره شناسی اندیشه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت‌ا…آملی و تهران مرکز (۸۱-۸۶)
۱۲. سایت آسمان شب ایران (۸۳- ۸۷)
۱۳. سایت رصدگاه (۸۶- تاکنون)
۱۴. همکاری اجرایی با انجمن فیزیک واحد تهران مرکز – ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰ (برگزار کننده نمایشگاه کتاب تخصصی فیزیک و نجوم با بیش از ۱۱۰ عنوان کتاب- دبیر بخش ذرات بنیادی خبرنامه فیزیک تهران مرکز)
۱۵. مشاور نشر کتابهای تخصصی نجوم و فیزیک
۱۶. شرکت صفر و یک، تامین محتوای سایت شبکه ملی مدارس (رشد) از سال ۱۳۸۶ تاکنون
۱۷. تدریس دوره کیهانشناسی، با محوریت کتاب آندرو لیدل، المپیادهای فیزیک و نجوم، کشوری، دبیرستان مفید قیطریه، ۱۳۹۲
۱۸. تدریس فیزیک (المپیاد)- دبیرستان ندای زهرا، میدان هروی، ۱۳۹۳

۱۹. تدریس دوره کیهانشناسی، گروم نجوم دانشگاه امیرکبیر، تابستان ۱۳۹۶

۲۰. ویراستار ارشد بخش نجوم نشر باشگاه دانش‌پژوهان از ۱۳۸۹

۲۱. ویراستار ارشد بخش نجوم و اخترفیزیک نشر رمز، از ۱۳۹۸

کسب مقام‌های علمی و پژوهشی و بورسیه ها:
۱. مقاله برگزیده فیزیک نظری: کنفرانس منطقه‌ای فیزیک مازندران دانشگاه آزاد اسلامی – ۱۳۸۴
۲. پژوهشگر نمونه‌ی فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز – ۱۳۸۸
۳. بورسیه تمام، مدرسه پیشرفته CERN، مرکز مطالعات پیشرفته، دانشگاه نانیانگ، سنگاپور،فوریه/بهمن ۲۰۱۲/۱۳۹۱
۴. بورسیه تمام، مدرسه پیشرفته CERN، مرکز مطالعات پیشرفته، دانشگاه نانیانگ، سنگاپور،فوریه/بهمن ۲۰۱۵/۱۳۹۳
۵. عضویت باشگاه دانش پژوهان دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹

کتاب‌های منتشر شده:
الف. ترجمه:‌
۱. فراگیری فعال نجوم، مایکل زیلیک، دانشگاه نیومکزیکو، ۱۳۸۵، نشر کارنو، چاپ دوم ۱۳۸۹، نشر حامی / چاپ سوم (ویرایش جدید)، نشر باشگاه دانش‌پژوهان جوان ۱۳۹۴ و ۱۳۹۶، چاپ پنجم ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ دوبار
۲. روشهای برداری،‌آر.جی. کول، ۱۳۸۶، نشر آدنا- زبان تصویر/ چاپ جدید، باشگاه دانش‌پژوهان جوان، ۱۳۹۴، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ دوبار
۳. اطلس فشرده آسمان، ‌راجر سینات، ۱۳۸۹، مؤسسه آسمان شب – نشر حامی
۴. فرهنگ نجوم، چارلز اُ براس، دانشگاه شیکاگو، نشر حامی-۱۳۹۰
۵. کیهان‌شناسی، آندرو لیدل، نشر ماخ-باشگاه دانش‌پژوهان جوان، ۱۳۹۱، ۱۳۹۵، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ دوبار
۶. مبانی نجوم، کارتونن و همکاران، نشر باشگاه دانش‌پژوهان جوان، جلد دوم، ۱۳۹۵، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ دوبار

۷. اخترفیزیک نوین، بردلی کارول، دیل اوستلی، نشر باشگاه دانش‌پژوهان جوان-رمز ۱۳۹۸

۸. مبانی نجوم جلد دوم، کارتونن و دیگران، ۱۳۹۵، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ دوبار

ب. ویرایش:

۱. استاری نایت، مؤسسه آسمان شب، ۱۳۸۷
۲. نظریه‌ی همه چیز، استیون هاوکینگ، نشر بصیرت، ۱۳۸۹
۳. مبانی نجوم جلد اول، کارتونن و دیگران، ترجمه کامبیز خالقی و دیگران، ویراستار ارشد، ۱۳۹۴، ۱۳۸۹، ۱۳۹۹

ج. تألیف:
۱. پایان‌نامه دوره لیسانس به زبان انگلیسی. زیر نظر دکتر جعفر صادقی (هندسه‌ ناجابه‌جایی و مکانیک کوانتمی:Noncommutative Geometry and Quantum Mechanics)- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آمل، ۱۳۸۶
۲. رساله ارشد: در حال آماده سازی (تابع ساختار مزون‌ ها) :Mesons’ Structure Functions ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، ۱۳۹۰
۳. ستارگان ( زمان انتشار مشخص نیست)
۴. کهکشان‌ها ( زمان انتشار مشخص نیست)

عناوین مقالات و ارائه‌های منتشر شده:
۱ Gravitational Quantum Well and Noncommutative Geometry, IAU-Mazandaran Physics conference proceeding, 2005
۲ Effective plank constant in Non-Commutative Gravitational Quantum well,6th National conference proceeding, PSI, 2006
۳ Perturbation oscillations and Non-Commutative space momentum in Gravitational Quantum well, IAU International conference proceeding, Tehran, 2007

۴ Noncommutative Simple Harmonic Oscillator in Quantum Gravitational Well (این نسخه که لینک شده، به تقریب مجموعۀ سه مقالۀ بالاست.)

دوره‌ها و کنفرانس‌ها:
۱. کارگاه تقویم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، ۱۳۸۱
۲. کارگاه کُنام (نجوم آماتوری)، دانشگاه تهران، ۱۳۸۱
۳. کنفرانس ملی کیهان‌شناسی، دانشگاه شریف، ۱۳۸۱
۴. کنفرانس منطقه ای مازندران (۵ دی ماه ۱۳۸۴)
۴. کارگاه کرومودینامیک کوانتمی و تابع ساختار – مرکز تحقیقات فیزیک نظری ۱۳۸۶
۶. کنفرانس فیزیک دانشگاه مازندران ۱۳۸۶
۷. کنفرانس سالیانه فیزیک ایران: دانشگاه شاهرود- ۱۳۸۶
۸. کنفرانس ملی گرانش و کیهان‌شناسی، دانشگاه تهران، ۱۳۸۶
۹. کنفرانس بین‌المللی دانشگاه آزاد تهران، دانشگاه ورامین، ۱۳۸۶
۱۰. کنفرانس سالیانه فیزیک ایران: دانشگاه یاسوج- ۱۳۸۷
۱۱. Second International Noncommutative School, IPM, 11-21 Apr, 2009
۱۲. Particle Physics, Cosmology and Quantum Mechanics conference, Honor of Murray Gell-Mann’s 80’s birthday, Nunyang university, Singapore, 24-27 Feb, 2010
۱۳. International conference on ” Gravity and Cosmology” In Luxor, Egypt from 6th to 10th February 2011
۱۴. اولین کنفرانس ملی فیزیک ذرات بنیادی، دانشگاه یزد، ۶ و ۷ بهمن ۱۳۸۹
۱۵. کنفرانس میراث علمی و فلسفی خواجه نصیر الدین توسی، مرکز همایش‌های کتابخانه ملی ایران، ۱۳۸۹
۱۵. First Particle Physics and Cosmology School, IAS-CERN, 2012, Singapore, 6 Jan to 31 Jan
۱۶. IPM International School and Workshop on Particle physics: Neutrino Physics and Astrophysics, September 26-October 1, 2012, Tehran, Iran.
۱۷. One day casual meeting on NCG and Physics, (organized by Prof. Khalkhali (western Ontario), Dr. Sheikh Jabbari (IPM, Tehran), IPM, 23 December,2012
۱۸. ۳rd national Particles and fields Conference of Iran, IPM and PSI 27-28 Jan ,2013
۱۹. National Conference on Gravity and Cosmology, Beheshti University, Tehran Iran, 30-31 Jan, 2013
۲۰. Plank Day, One day meeting on Plank new results on CMB, IPM, 2 May, 2013
۲۱. IPM international school and workshop on Particle Physics (IPP13): Flavor physics and dark matter: School of Physics, IPM, Tehran, Iran, 4-6 May, 2013
۲۲. Conference in honor of 90th birthday of Freeman Dyson, 26-29 August 2013, IAS-NTU, Singapore
۲۳. ۳rd CMB data analyzing Workshop, Alborz cosmic observatory-Sharif University-AmirKabir university, 9-11 September 2013, Tehran, Iran.
۲۴. The 2nd IPM Meeting on LHC Physics, Institute for Research in Fundamental Sciences(IPM), October 7-12, 2013
۲۵. Conference on Recent Progress in Foundations of Physics (FPhy13), School of Physics, IPM, Tehran, Iran, 6-7 November, 2013
۲۶. ۴th National Conference of Iran on Particle Physics and Fields, 22-23 Jan 2014, Azad University Tehran Central Branch
۲۷. National Conference of Iran on Cosmology and Gravity, 29-30 Jan 2014, Tehran University
۲۸. Annual Conference of History of Science, Tehran, 24 Feb 2014
۲۹. Topical meeting on Early Universe Cosmology: Early Universe: from theory to observations, School of Astronomy, IPM, April 23, 2014
۳۰. IPM school and workshop on Particle Physics (IPP14): Leptogenesis and dark matter, 21 September, 2014.
۳۱. on QCD and QGP: Institute for Research in Fundamental Sciences(IPM), September 29- October 1, 2014
۳۲. on Gravitation and Cosmology, Physics society of Iran (PSI)-Beheshti university, 19-20 Nov 2014.
۳۳. National Conference of Iran on Cosmology and Gravity, PSI – Sharif University, 21-22 Jan, 2015
۳۴. ۲ndIAS-CERN School on Particle Physics and Cosmology, NTU, Singapore, 2-6 Jan, 2015
۳۵. International conference on Massive Neutrinos, NTU, Singapore,9-13 Feb, 2015

۳۶. ۲۳rd IPM Physics Spring Conference: Tehran, Iran, May 18-19, 2016

۳۷. Eighth International Workshop DICE2016, Castello Pasquini/Castiglioncello (Tuscany), September 12-16, 2016
Space-time – Matter – Quantum Mechanics

۳۸. اولین کارگاه دو روز با ذرات بنیادی، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۰ و ۱۱ آبان ۱۳۹۶

۳۹. H0 Day, one day meeting on Hubble constant, Astronomy department, Cosmology Group, June 11, 2019

۴۰. Gravitioanal Lensing workshop, Massimo Meneghetti, 24-26 Sep., 2019

۴۱. Galactic constraints on fermionic dark matter, 28 Nov, 2019

فعالیت‌های ترویجی:

 1. دوره‌ها و سخنرانی‌ها، خبرنامه مقدماتی نجوم، باشگاه ستاره‌شناسی اندیشه ۱۳۸۰-۱۳۸۳
 2. دوره‌های نجوم وفیزیک پایه، سخنرانی و اجرای کنفرانس‌ منطقه ای و گارگاه های فیزیک توسط اساتید مدعو و مقیم، خبرنامه و برگزاری کتاب نمایشگاه دانشگاه آزاد ۱۳۸۲- ۱۳۸۶
 3. باشگاه نجوم تهران، سخنرانی‌های مختلف در حوزه‌های اخترشناسی، علم و شبهه علم، علم، ادبیات و حوزه نشر (۱۳۸۶- ۱۳۸۷- ۱۳۸۹)
 4. مجله نجوم
 5. سایت‌های نجوم آماتوری و اخترشناسی، پارس اسکای، آسمان شب، رشد (سازمان ملی مدارس: سردبیر فیزیک و نجوم و مدیر پروژه فعالیت‌های علمی رشد (۱۳۸۷-۱۳۹۵)
 6. سایت شخصی با محور ترویج و ادامه پروژه متوقف شده رشد در سایت شخصی (farhadzekavat.com)
 7. دوره‌های ترویجی و آشنایی دانش‌آموزان با علوم پایه، موسسه ینباید نخبگان، گرگان و شاهرود (۱۳۹۵-۱۳۹۶)
 8. جلسات رونمایی از کتاب‌های منتشر شده و سخنرانیهای ترویجی
 9. معرفی و عضویت دانشجویان فیزیک در انجمن فیزیک ایران از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۱ در دانشگاه آزاد دو واحد محل تحصیل
 10. سخنرانی‌ها، نمایشگاه کتاب، مدیریت اجرایی کارگاه‌های تخصصی و سخنرانی‌ها و دوره‌های انجمن دانشجویی فیزیک دانشگاه آزاد تهران مرکز
 11. ارتباط مستمر با انجمن‌های دانشجویی دانشگاه های دولتی و انجمن فیزیک ایران و تعریف برنامه های تریجی و دانشجویی بصورت تبادل دیدگاه (برگزار شده در دانشگاه های مختلف)
 12. مشاوره و ارتباط با انجمن فیزیک دانشگاه آزاد آمل از ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۷
 13. عضو هیئت تحریره مجلات آنلاین و چاپی نجوم (ارجاع به بخش عضویت)
 14. سخنرانی‌ها و کارگاه‌های نجوم در رصدخانه مرکز علوم ستاره شناسی تهران، پژوهشکده‌های علمی دانش آموزی رسالت تهران، ورامین، فرهنگسراهای علوم، کاج، اندیشه (سیدخندان)، شهرکتاب شیراز