مبانی نجوم

شناسنامه کتاب

نوشته: کارتونن
ترجمه: کامبیز خالقی، فرهاد ذکاوت، ذولفقار دانشی
ویراستار: فرهاد ذکاوت
چاپ دوم: ۱۳۹۸
تعداد صفحه: ۷۸۴

کتاب مبانی نجوم ترجمه‌ی کتاب Fundamental Astronomy است که سال‌ها به عنوان منبع تدریس اخترفیزیک، ابزار آلات رصدی و همین‌طور بخش منظومه شمسی در کلاس‌های المپیاد نجوم مورد استفاده قرار می‌گرفته است. پس از چاپ اولیه در دو جلد در نهایت این کتاب به مانند کتاب اصلی تک جلدی شد.

 • فصل ۱: مقدمه
 • فصل ۲: نجوم کروی
 • فصل ۳: رصد و تجهیزات آن
 • فصل ۴: مفاهیم نورسنجی و قدر
 • فصل ۵: ساز و کارهای تابش
 • فصل ۶: مکانیک سماوی
 • فصل ۷: منظومه شمسی
 • فصل ۸. طیف‌های ستاره ای
 • فصل ۹. ستارگان دوتایی و جرم‌های ستاره‌ای
 • فصل ۱۰. ساختار ستارگان
 • فصل ۱۱. تحول ستارگان
 • فصل ۱۲. خورشید
 • فصل ۱۳. ستارگان متغیر
 • فصل ۱۴. ستارگان فشرده
 • فصل ۱۵. محیط بین‌ستاره‌ای
 • فصل ۱۶. اجتماع‌ها و خوشه‌های ستاره‌ای
 • فصل ۱۷. راه شیری
 • فصل ۱۸. کهکشان‌ها
 • فصل ۱۹. کیهانشناسی
 • فصل ۲۰. اختر زیست‌شناسی
 • پیوست