نگاهی دیگر

فراگیری فعال نجوم کتاب نجوم کاندیدای جشنواره کتاب رشد ۱۳۹۹

فیزیکدانان، پلاسما را حالت چهارم ماده می‌دانند. این پلاسما ربطی به پلاسمای خون ندارد. به بیان دیگر این واژه در فیزیک از سال ۱۹۲۰ کاربرد داشت، و بیانگر یک گاز یونیزه شده بود. فیزیک پلاسمای فضایی در اوایل سال ۱۹۵۰ با کشف کمربند نوریِ  فان آلن به یکی از مهمترین علوم آن زمان تبدیل شد.

سرعت موشک‌های معمولی بیشینه ۵ کیلومتر بر ثانیه است و این محدودیت سرعت را انرژی شیمیایی ذخیره شده در پیوندهای مولکولی سوخت به وجود می‌آورد. موتورهای یونی در مقابل، هیچ محدودیتی برای سرعت به جز مقدار انرژی الکتریکی که در دسترس باشد ندارند. البته سرعت معمول فضاپیماهای مجهز به این نوع موتورها بین ۱۵ تا ۳۵ کیلومتر بر ثانیه است. 

موشک جدیدی که می‌تواند انسان را به سیاره‎ی مریخ ببرد.

گرمای داخلی زمین، خود منبعی از انرژی پتانسیل است. معمول‌ترین روش بهره‌برداری از انرژی زمین گرمایی،استفاده‌ی طبیعی از پدیده‌ی همرفت است؛ بدین صورت که آب سردتر به پوسته‌ی زمین رسیده، گرم شده و به سطح می‌آید. وقتی آب گرم شده به سطح نیرو وارد می‌کند، می‌توان به‌طور مستقیم بخار را کنترل کرده و ژنراتورها را از طریق آن به کار انداخت.