Cedric Villani

ریاضی! به تنهایی حامل وزنی سنگین از خاطرات نه چندان مطلوب بسیاری از دانش آموزان و دانشجویان در دوره‌های تحصیلی‌شان است. خواهی نخواهی، ریاضیات زبان زبانی‌ست که برای درک رفتارهای طبیعت، حساب و کتاب‌های بزرگ و کوچک اقتصادی، و تمام مراوداتمان استفاده می‌کنیم. حتی زمانی که داریم احوال پرسی می‌کنیم یا راجع به موضوعی متفاوت صحبت می‌کنیم، با ریاضیات است که می‌توانیم مراوده صوتی و الکترونیک و غیره، در بستر فیزیک توجیه کنیم.

cedric_villaini

عکس از والنتین دیته

 

ولی ریاضیات به تنهایی به نظر بسیار خشک می‌رسد. به تنهایی گویا حرفی برای گفتن ندارد.  شاید به نظر به دردی نمی‌خورد. ولی اینگونه نیست! حتی ریاضیات هم به تنهایی می‌توانید برای اهالی معدودش، دنیایی جذاب باشد. رشته‌های جدیدی به نام ریاضی-فیزیک هم هستند که درک ریاضیدانها را از فیزیک بیشتر کرده‌اند. اینجاست که ریاضیدانان درست مانند که فیزیکی‌ها که باید ریاضی بدانند تا در فیزیک به پژوهش ادامه دهند، فیزیک بدانند. ولی نه آنقدر که فیزیکی‌ها مجبورند ریاضیات بدانند. در تاریخ علم اگر دقت کنید، تأثیرگذارترین ریاضیدان‌ها دقیقاً کسانی بوده‌اند که فیزیک و نجوم و گاهی رشته‌های دیگر می‌دانستند. از تعامل فیزیک و ریاضیات همان بس که تعدادی از مفاهیم ریاضیاتی از فیزیک وارد ریاضیات شده‌اند و قبلاً وجود خارجی نداشته‌اند؛ چراکه نیاز به زبان دیگری برای بیان پدیده‌ها بوده. ادامه مطلب …

st-v4

Space: the final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its five-year mission: to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before.

سالهای ۲۳۷۰ فضاپیمای ویجر…۷۰ سال نوری دورتر از زمین، تیمی اکتشافی از طرف سیارۀ مادر و  فدراسیون سیاره‌ای (ولی بخوانید کهکشانی) به نزدیکی های مرکز راه شیری پیش می روند و حتی جایی ارتباطشان با زمین قطع میشود…هدف: کشف و ارتباط با سیارات و موجوداتی که میزبان حیات هستند….

پیشتازان فضا. نامی آشنا از دهۀ ۵۰ خورشیدی برای ایرانیانی که سفرهای فضایی سفینۀ انترپرایز را همراه با خدمۀ محبوبشان، کاپیتان کرک، اسپاک و دیگران دنبال می کردند.[۱] ولی ویجر که نام فضاپیمای کوچکتر از انترپرایز است خاطرۀ انترپرایز و فضاپیمای نسل بعدی را یدک می کشد. این نام چند دهه می‌شود یک برند معتبر شده است. نویسندۀ اصلی آن جین رادنبری (Gene Rodenberry) از ایدۀ بی نظیر استاد مسلم ادبیات علمی تخیلی و علم به زبان ساده، ایزاک آسیموف استفاده می‌کند و سعی می‌کند در سفرهای فضایی مساول مختلفی را مورد بحث قرار دهد. علم و دنیاهای ناشناخته در واقع یکی از آن‌هاست. این سفرها در واقع سفری به واقعیت‌های کنونی تاریخ معاصر زمین است. اختلاف نظرها، فرهنگ‌ها، درگیری‌ها، ایده‌های فلسفی متفاوت؛ برخوردهای متخلف انسان‌ها و در اینجا موجودات دیگر با یک موضوع، و در کنار اینها ایده‌های مختلف در مورد مسائل حل نشدۀ علمی و فناوری‌های نوین. ادامه مطلب …