تاریخچه‎
اگر اهالی یک منطقه به دنبال علومی چون اخترفیزیک یا اخترشناسی بودند، شاید رصدخانه ای شبیه این داشتند. برج آینشتاین در شهر پُدسدام آلمان چیزی شبیه کوتوله ی ‏کنجکاوی است که آسمان را از میانه ی زمین کشف می‌کند ولی در واقع نمونه‌ی زیبا از یک معماری اکسپرسیونیست اوایل قرن بیستم است. با این حال، درست مثل آن منطقه، ‏تاریخش هم همیشه با آرامش همراه نبوده است. ادامه مطلب

It was 9 years ago, during net surfing for PhD and also some international conferences in Particle Physics, I saw an event: 80’s birthday of Murray Gell-Mann. It was a conference on high energy particle physics, Cosmology and Complex system in NTU, Singapore. Regarding to my interest to meet giants and big names of what I have studied during the years from them and my historical mind, I decided it would be my first trip to somewhere else, instead of Iran’s conferences. Names in the list were seducing (later I found these names are just for to be considered by organizers, but still 70% of them came there for Gell-Mann’s legacy).

ادامه مطلب

افسانه‌ی سیمون ماریوس و تلاش برای یافتن صحت و سقم ادعا بر سر اقمار گالیله‌ای در حدود دو دهه‌ی پیش، یک فروشنده‌ی کتاب‌های نایاب با ستاره‌شناس پروفسور جی پاساخوف تماس گرفت. او اظهار کرد که یک صفحه‌ی کاغذی بزرگ با تصویری از اولین تلسکوپ نجومی را یافته است. او از پاساخوف خواست تا صفحه را ببیند و اصرار داشت که دیدن برگه موجب تعجب او خواهد شد.  ادامه مطلب