ماده شامل اتمهایی است که با نیروی الکترومغناطیس به یکدیگر متصلند. اینکه چقدر این بندها محکم هستند بستکی دارد به اینکه جزء کدامیک از چهار حالت ماده باشند: جامد، مایع، گاز و پلاسما.

 پلاسما به صورت طبیعی در هاله‌ی خورشید، هسته‌ی ستارگان و شعاع نور یافت می‌شود. سه حالت پایه‌ای برای ماده وجود دارد که شامل جامد، مایع و گاز می‌باشد. حال آنکه فیزیکدانان، پلاسما را حالت چهارم ماده می‌دانند. این پلاسما ربطی به پلاسمای خون ندارد. به بیان دیگر این واژه در فیزیک از سال ۱۹۲۰ کاربرد داشت، و بیانگر یک گاز یونیزه شده بود. فیزیک پلاسمای فضایی در اوایل سال ۱۹۵۰ با کشف کمربند نوریِ  فان آلن به یکی از مهمترین علوم آن زمان تبدیل شد. ادامه مطلب

فضاپیمای Dawn متعلق به سازمان فضایی آمریکا (ناسا) بیش از هفت سال است که در منظومه‌ی شمسی سفر می‌کند تا سیارک‌های وستا و سرس را مورد بررسی قرار دهد. این فضاپیما هم اکنون در مداری به دور سرس می‌چرخد و اولین عکس‌ها و اطلاعات را از این اجرام دوردست به زمین مخابره کرده است.

فضاپیمای Dawn پیشتاز در یک فناوری جدید می‌باشد. این فضاپیما اولین مأموریت اکتشافی فضایی است که به جای موشک‌های معمولی از موتور یونی که با نیروی الکتریسیته کار می‌کند استفاده می‌کند. این نوع موتورهای یونی در نسل بعدی فضاپیماها استفاده خواهند شد. ادامه مطلب