چنین خبرهایی همواره کوتاه هستند و ناگاه! این طبیعت بشر است که باید با آن زیست. استیون هاوکینگ، فیزیکدان نظری درگذشت!

ادامه مطلب …

کتاب مبانی نجوم که در دو جلد به زبان فارسی به چاپ رسیده، به زودی با اتمام کار جلد دوم در قالب کتابی کامل با تمامی سرفصل‌ها با شروع نمایشگاه به بازار کتاب عرضه می‌شود. من ویراستار جلد اول و مترجم همکار و ویراستار جلد دوم بوده‌ام. از دید من نقد مهمی به این کتاب وارد است و آن نداشتن نمایه آخر کتاب و معادل‌های فارسی انگلیسی‌ست. ولی به کلیت کتاب ضربه‌ای نمی‌زند. کتاب Fundamental Astronomy از جمله کارهایی‌ست در حوزه آموزش نجوم مقدماتی که به شخصه آن را تحسین می‌کنم و برای همین کار روی نسخه‌ی فارسی را به پیشنهاد ناشر به عهده گرفتم و در این کار همکاری داشتم. ادامه مطلب …

۱. برای یافتن آرام عمل کن.
ما باید حالت ذهنی آرام و در عین حال ملتفت و آماده داشته باشیم، و از وسوسه قبول سریع نتایج پرهیز کنیم و جای آن به یک جستجوی دقیق برای رفع اشکالات و تناقض‌ها و تکمیل نتایج بپردازیم.

۲. بخوان ولی نه زیاد.
همیشه خواندن مقالات منتشر شده و فراگیری آن‌ها مهم است. قبل از ارائه‌ی یک ایده نو، باید به آن فکر کرد و آن را مورد بررسی قرار داد. از هر سو به آن اطمینان داشت و تحت تاثیر افرادی که آن را نقض می‌کنند و مهم جلوه نمی‌دهند، قرار نگرفت. ادامه مطلب …

اولین بار فیزیکدان بزرگ نظری اتریشی ولفگانگ پاؤلی (Wolfgang Pauli) در اوایل قرن بیستم دهه‌ی ۳۰ با استفاده از یک قانون همه در فیزیک به‌نام مقال تکانه (اندازه حرکت) انرژی، و اندازه حرکت زاویه کوانتمی (اسپین) در یک واپاشی [بتا] حدس زد که ذره‌ای خنثی که در ان زمان نوترون فرض کرده بود وجود دارد. نوترون که از پروتون و الکترون تشکیل شده، بار الکتریکی خنثی دارد. نوترون را ریچارد چادویک کشف کرد که به اشتباه جایزه‌ی نوبل شیمی به وی داده شد! ادامه مطلب …

مروری تاریخی بر نسبیت عام و نتایج آن

صد سال پیش همین روزها که این مطلب را برای شما می‌نویسم آلبرت آینشتاین بنا به علاقه‌اش در فیزیک نظری و آزمایشی انتزاعی، با کمک ریاضی‌دانان بزرگ آن زمان و اتکا به کارهای بزرگانی چون جیمز کلارک ماکسول، دو نظریه‌ی بسیار مهم را وارد فیزیک کرد و دیدگاه ما نسبت به آنچه در طبیعت اتفاق می‌افتد، کاملاً عوض شد. «نظریه‌ی نسبیتِ خاص» که برآن است، نور، سرعت ثابتی دارد و در تمام عالم قوانین فیزیک یکسان رفتار می‌کنند. ولی این فقط مبنای فرض اولیه بود. بنابر نظریه‌ی نسبیت خاص، اجسام در انرژی‌های بالاتر، رفتاری متفاوت نسبت به حالت انرژی‌های پایین دارند که هر روز در زندگی روزمره تجربه می‌کنیم. قبلاً فیزیک نیوتنی و نظریه‌ی میدان‌های کلاسیک با ایده‌های قدیمی و انرژی‌های پایین قالب بود. ولی یادمان باشد که بسیاری از تجربیات زندگی روزمره به معنای کلاسیکی بودن قوانین حاکم بر پدیده هایی نیستند که می‌بینیم و حس می‌کنیم. فیزیکدانان تصور می‌کردند، به‌زودی به یک نظریه‌ کامل کلاسیک دست می‌یابند که قوانین حاکم بر عالم را توصیف می‌کند. ولی ذهن خلاق و عمیق آینشتاین، ناگاه دنیای فیزیک را متحول کرد.

ادامه مطلب …