نوشته‌ها

چنین خبرهایی همواره کوتاه هستند و ناگاه! این طبیعت بشر است که باید با آن زیست. استیون هاوکینگ، فیزیکدان نظری درگذشت!

ادامه مطلب