نوشته‌ها

همکاری آنلاین بزرگی که منجر به یافتن بزرگترین اعداد اول دوقلو شد!

۱۴ سپتامبر، بزرگترین دوقلو به دنیا آمدند. این دو فرزند سالم، شاخصه‌ی انسانی نداشتند. نهنگ‌های آبی یا فیل و دیگر موجودات بزرگ روی زمین هم نبودند. دو عدد بودند! و نه فقط دو عدد عادی. به رده‌ی خاصی به نام اعداد اول تعلق دارند. نوشتن یکی از آن‌ها به تنهایی ۱۳۰ صفحه کاغذ پُر می‌کند. اندازه‌ی یک کتاب! پس این اعداد به واقع بزرگ هستند. ادامه مطلب