نوشته‌ها

 

آیا می‌دانید آب آشامیدنی از کجا می‌آید؟ بله، از شیر آب! اما منشأ این آب کجاست؟ در تمام دنیا، آب آشامیدنی یا از آبهای سطحی مانند دریاچه‌ها، مخازن و یا رودخانه‌ها، و یا از منابع آب زیرزمینی تأمین می‌شود. اما آیا شما حاضرید آب یک رودخانه یا دریاچه را به طور مستقیم مصرف کنید؟ پاسخ به احتمال زیاد نه است، زیرا آب آنها بسیار آلوده است! آب تهیه شده از این منابع باید مراحل مختلف تصفیه را پشت سر بگذارد. مرحله‌ی اول انعقاد و لخته سازی نام دارد. این فرآیندها کمک می‌کنند که ذرات موجود در داخل آب خارج شوند و آب از حالت تیره و کثیف به حالتی شفاف دربیاید. فعالیت علمی زیر را انجام دهید تا با این فرآیند بیشتر آشنا شوید.

ادامه مطلب