نوشته‌ها

برای عده‌ای هیچ زیبایی بهتر از ریاضیات پیدا نشده. ریاضیدان به دنیای اعداد نگاه می‌کند و بدون اینکه قضاوتی در مورد موضوع داشته باشد، فراتر از کاربرد اعداد به اعداد نگاه می‌کند. مثلا ۶، ۲۸ و ۴۹۶ به چیزی بیش از حاوی داده‌های مفید تبدیل می‌شوند. اعداد مستقل از کاربردشان، کارکترهای جذابی پیدا می‌کنند و روابط ریاضی‌شان بیانگر پیچیدگی سیستم بزرگی طبیعت بنیادی خود سیستم است. مطالعه‌ی آن روابط گاهی ظریف و دور از دسترس، نظریه اعداد نامیده‌ می‌شود، که گاهی با نام حسابان شناخته شده. نظریه پردازان اعداد ویژگی‌های اعداد صحیح را بررسی می‌کنند. اعدادی که مثلا به صورت ۱-، ۰، ۱، ۲ و غیره می‌شناسید. آنطور که ریاضیدانان به دنبال کشف ارتباط ریاضیاتی عجیب و غیرمنتظره هستند، بخشی نظری و بخشی تجربی ست. ادامه مطلب