نوشته‌ها

ریاضیات می‌خوانیم چون زیباست، ظریف و دقیق است، و توان الگوسازی برای بافت عالمی که در آن زندگی می‌کنیم دارد. گاهی از طریق طرح‌های موزاییکی به هنر می‌رسد. طرح‌های موزاییکی، موزاییک‌های بی فاصله ای هستند که شکل‌هایی را می‌سازند؛ نسبت‌ها، ثابت‌ها و الگوهایی دارند که در سرتاسر معماری تکرار می‌شوند و خودشان را زیر میکروسکوپ‌ها و پرتوها در هر کندوی عسل و گل آفتابگردانی نشان می‌دهند. هر جایی را در نظر بگیرید، از هندسه، فیزیک، احتمال، آمار، و حتی ژئومورفولوژی و نظریه‌ی آشوب، عدد پی را پیدا می‌کنید که در گوشه طرح‌شان همچون فسیل‌های صدف‌های شیپوری دیده می‌شود. ادامه مطلب

از دوران باستان مردم هندسه را مطالعه می‌کردند: نقاط، خطوط، شکل‌ها و حجم‌ها.

از مولکول‌های ریز در بدن تا جت‌ها در آسمان، جهان پُر است از اشیاء که هرکدام شکل و شمایل خودشان دارند. هندسه حوزه‌ای از ریاضیات است که به درک بیشترِ خطوط، زوایا، سطوح و حجم‌ها در عالم اشیاء و ایده‌های ما کمک می‌کند. همه چیز از نقاط شروع می‌شود. یک نقطه، منطقه‌ای نقطه‌ای و دقیق در فضاست. مکانش آنقدر مشخص است که اندازه ندارد. در عوض با مکانش تعریف می‌شود. ادامه مطلب