نوشته‌ها

فضای غبار آلود انبار داده های آنلاین و هکرها

در سال‌های اخیر، محاسبات به سمت ابر داده‌ها پیش رفته. ولی این «محاسبات ابری» خطرات جدیدی هم به وجود می‌آورد که پژوهش‌های مرتبط آن‌ها را روشن می‌کنند. علت: کامپیوترهای که خود جزیی از ابر داده‌ها می‌شوند، مخفیگاه بدافزارها می‌شوند؛ برنامه هایی که می‌توانند به فایل‌های کامپیوتر اشخاص آسیب بزنند یا اطلاعات بدزدند. ادامه مطلب