نوشته‌ها

کاهش بیش از حد میزان کُلسترول در غشای یاخته خطر ابتلا به بیماریهای عصبی را افزایش می دهد. ادامه مطلب

در طول تاریخ علم همواره اصول بنیادین دانش دماپویایی (ترمودینامیک) و زیر شاخه‌های آن با قوانین علم مکانیک، چه کلاسیک و چه کوانتومی در تضاد و تناقض بوده است. نظریه پردازان فیزیک بر آن شده‌اند تا قوانین ترمودینامیک را بر اساس فیزیک کوانتومی تعریف نمایند که البته در این زمینه به نتایج قابل توجهی نیز دست یافته‌اند. ادامه مطلب

یا ارتباطی میان طنز و مکانیک کوانتومی وجود دارد؟

دو دانشمند با استفاده از یک الگوی ریاضی که در واقع از مکانیک کوانتومی سر منشا می گیرد به مطالعه بر روی واکنش آدمی در برابر طنز پرداخته‌اند. ادامه مطلب